Od 1 sierpnia można składać wnioski o jednorazową wypłatę bonu energetycznego

92

Bon energetyczny przysługuje:

  1. osobie prowadzącej gospodarstwo jednoosobowe, której wysokość przeciętnego dochodu za 2023 r. nie przekracza kwoty 2500 zł,
  2. osobie w gospodarstwie domowym wieloosobowym, w którym wysokość przeciętnego dochodu za 2023 r. na osobę nie przekracza kwoty 1700 .

Liczba osób wchodzących w skład gospodarstwa domowego jest ustalana na dzień złożenia wniosku o wypłatę bonu energetycznego.

Bon energetyczny przyznawany będzie w maksymalnej wysokości:

300 zł – gospodarstwu domowemu jednoosobowemu;

400 zł – gospodarstwu domowemu wieloosobowemu składającemu się z 2 do 3 osób;

500 zł – gospodarstwu domowemu wieloosobowemu składającemu się z 4 do 5 osób;

600 zł – gospodarstwu domowemu wieloosobowemu składającemu się z co najmniej 6 osób. 

W przypadku gdy główne źródło ogrzewania danego gospodarstwa domowego jest zasilane energią elektryczną (zgodnie z deklaracją w CEEB), bon energetyczny przyznawany będzie w maksymalnej wysokości:

600 zł – gospodarstwu domowemu jednoosobowemu;

800 zł – gospodarstwu domowemu wieloosobowemu składającemu się z 2 do 3 osób;

1 000 zł – gospodarstwu domowemu wieloosobowemu składającemu się z 4 do 5 osób;

1 200 zł – gospodarstwu domowemu wieloosobowemu składającemu się z co najmniej 6 osób.

Przy przyznawaniu świadczenia obowiązywać będzie zasada „złotówka za złotówkę”, co oznacza, że bon energetyczny będzie przyznawany również po przekroczeniu kryterium dochodowego, a kwota bonu będzie pomniejszana o kwotę przekroczenia.

Minimalna kwota świadczenia wynosi 20 zł. Kwota bonu energetycznego poniżej 20 zł nie będzie wypłacana.

Wniosek o wypłatę bonu energetycznego należy złożyć w terminie od 1 sierpnia do 30 września 2024 r.

Wnioski złożone po dniu 30 września 2024 r. będą pozostawione bez rozpatrzenia.

Wnioski można składać:

  • w formie elektronicznej za pośrednictwem Portalu ePUAP, mObywatel,
  • tradycyjnie (papierowo) – w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Jaśle, ul. Szkolna 25, I piętro pok. 112, w godzinach pracy ośrodka.

MOPS JASŁO