Obszar środowiskowy

Kampania ekologiczna na rzecz ochrony środowiska ze Związkiem Gmin Dorzecza Wisłoki – część inwestycyjna i nieinwestycyjna

realizator: Związek Gmin Dorzecza Wisłoki

Przedsięwzięcie ma na celu przeprowadzenie działań służących poprawie jakości powietrza na terenie Jasła. Zakres przedsięwzięcia obejmuje działania polegające na zmniejszającym zapotrzebowanie na energię cieplną poprzez wymianę starych źródeł ciepła pozaklasowych kotłów opalanych węglem na kotły gazowe w ok. 42 gospodarstwach domowych.

W ramach zakresu przedsięwzięcia przeprowadzone zostaną warsztaty ekologiczne podnoszące świadomość ekologiczną i umożliwiające rozszerzenie wiedzy oraz rozwinięcie zainteresowań związanych z zagadnieniami ekologicznymi.

Budowa drogi 5KDZ wraz z infrastrukturą towarzyszącą – przedsięwzięcie inwestycyjne

realizator: Miasto Jasło

Cel: wypracowanie mechanizmu kształtowania i zarządzania karierą zawodową osób dorosłych przez odpowiednie doradztwo/mentoring, edukację i doskonalenie zawodowe dostosowane do aktualnego i prognozowanego zapotrzebowania na lokalnym rynku pracy, a także do przeobrażeń społecznych i gospodarczych.Przedsięwzięcie ma na celu poprawę komunikacyjną terenów inwestycyjnych położonych w Jaśle (obręb Warzyce).

Zakres obejmuje budowę gminnej drogi 5KDZ o długości 1172 m wraz z infrastrukturą towarzyszącą (m.in. chodniki i ścieżki rowerowe wzdłuż drogi, budowę skrzyżowania z ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego, kanalizację deszczową, oświetlenie).

Budowa Centrum Komunikacyjnego w Jaśle – przedsięwzięcie inwestycyjne

realizator: Miasto Jasło

Centrum Komunikacyjne w Jaśle, przy ul. Metzgera stanowić będzie węzeł przesiadkowy dla podróżnych korzystających z komunikacji zbiorowej lub prywatnej, przesiadających się na transport kolejowy i autobusowy (integracja transportu publicznego z komunikacją pieszą, rowerową, samochodową).
Zakres prac (I etap) obejmuje przebudowę istniejącego budynku dworca, budowę parkingu i miejsc postojowych.

Wspólnie działamy na rzecz Europy zielonej, konkurencyjnej i sprzyjającej integracji społecznej.

Newsletter

Wpisz się na listę mailingową, aby otrzymywać najnowsze informacje.
SUBSKRYBUJ
Zapisanie się do Newslettera oznacza akceptację zgody na przetwarzanie danych osobowych, którym administratorem jest Miasto Jasło, reprezentowane przez Burmistrza Miasta Jasła, z siedzibą przy ul. Rynek 12, 38-200 Jasło.
close-link
Skip to content