Nowi dyrektorzy w jasielskich szkołach miejskich

388
cztery osoby: od lewej Renata Łaba, kierownik Wydziału Oświaty, Jolanta Myśliwiec dyrektor SP nr 2, Grzegorz Kowalski dyrektor SP nr 12 i Adam Kostrząb Burmistrz Jasła

Jolanta Myśliwiec i Grzegorz Kowalski zostali powołani dzisiaj na dyrektorów miejskich placówek oświatowych. Akty powierzenia tej funkcji otrzymali z rąk Adama Kostrząba, burmistrza Jasła. 

Kandydaci na stanowiska dyrektorów Szkoły Podstawowej nr 2 i Zespołu Szkół Miejskich nr 3 (Szkoła Podstawowa nr 12 i Przedszkole Miejskie nr 9) zostali wyłonieni w drodze konkursu. Zarówno, Jolanta Myśliwiec, dotychczasowa dyrektor SP nr 2, jak i Grzegorz Kowalski, nauczyciel w SP nr 12, obejmują stanowisko dyrektorów tych placówek na pięć lat. Funkcję tę będą pełnić do 31 sierpnia 2029 roku.

Nowo powołanym dyrektorom burmistrz Adam Kostrząb złożył gratulacje oraz życzenia powodzenia w sprawowaniu obowiązków.