Nowe zasady ustalania składki na ubezpieczenie zdrowotne w 2022 r.- bezpłatne szkolenie on-line

33
kursy dla przedsiebiorców

Zmiana w sposobie obliczania składki zdrowotnej to jedna z kluczowych zmian Polskiego Ładu. Od nowego roku podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne dla osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą będzie zależała od formy opodatkowania.  Przedsiębiorcy opodatkowani według skali podatkowej albo podatkiem liniowym zapłacą składkę proporcjonalną do dochodu, natomiast opłacający ryczałt od przychodów ewidencjonowanych w wysokości uzależnionej od wielkości uzyskiwanych przychodów. Rozwiązania te budzą wśród przedsiębiorców wątpliwości i liczne pytania.

Jasielskie Stowarzyszenie Przedsiębiorców i Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Jaśle organizują w dniu 21 grudnia 2021 r. (wtorek) w godz. 10.00-12.00 szkolenie pn. „Nowe zasady ustalania składki na ubezpieczenie zdrowotne w 2022 roku”.

Szkolenie prowadzone będzie przez eksperta ZUS, odbędzie się w formule on-line i jest bezpłatne.

Obowiązuje wcześniejsza rejestracja polegająca na przesłaniu danych uczestnika obejmujących imię i nazwisko, adres e-mail i nr telefonu oraz skanu zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Formularze zgody oraz dane uczestnika należy wysyłać na adres mailowy biuro@jsp.org.pl w terminie do poniedziałku 20.12.2021 r. do godziny 15:00.

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy!