26 marca br. w godzinach od 10:00 do 12:00 w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej odbędzie się spotkanie informacyjne w ramach akcji programu „Nowa Piątka”. Program ten dotyczy m.in. programów „Emerytura+” i „Rodzina 500 plus”. W spotykaniu tym uczestniczyć będą pracownicy ZUS i pracownicy Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie, którzy udzielą osobom zainteresowanym odpowiedzi na wszelkie wątpliwości dot. ww. programów.

MOPS Jasło