Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 – nabór rachmistrzów w mieście Jaśle

368
nabór na rachmistrzów

Od 1 kwietnia do 30 czerwca Główny Urząd Statystyczny będzie przeprowadzał Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021. Udział w spisie jest obowiązkowy. Natomiast od 1 do 9 lutego można składać oferty na rachmistrza spisowego w mieście Jaśle.

Spisem objęci są:

• mieszkańcy Polski – zarówno Polacy, jak i cudzoziemcy,

• stali mieszkańcy Polski przebywający w czasie spisu za granicą.

Jeżeli chcesz sprawdzić, o co zapytamy w spisie? Zapoznać się z ustawą spisową? Zweryfikować rachmistrza? Wejdź na spis.gov.pl i bądź na bieżąco!

Do głównych zadań rachmistrza spisowego należeć będzie:

  • przeprowadzenie wywiadów bezpośrednich lub telefonicznych w zależności od aktualnej sytuacji związanej z epidemią COVID-19 z wykorzystaniem urządzenia mobilnego wyposażonego w zainstalowaną aplikację formularzową;
  • zebranie danych według ustalonej metodologii i zgodnie z kluczem pytań w aplikacji formularzowej.
  • przejęcie części zadań innych rachmistrzów spisowych w sytuacji awaryjnej, np. gdy zmniejszy się liczba rachmistrzów w gminie (np. w przypadku rezygnacji, zachorowań itp.) lub dotrzymanie terminu realizacji spisu będzie zagrożone.

Kandydat na rachmistrza spisowego powinien spełniać następujące warunki:

•             mieć ukończone 18 lat,

•             cieszyć się nieposzlakowaną opinią,

•             posiadać co najmniej średnie wykształcenie,

•             posługiwać się językiem polskim w mowie i piśmie,

•             nie być skazanym prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Więcej informacji, w tym wymagane dokumenty dotyczące naboru na rachmistrzów znajdują się na oficjalnej stronie Miasta Jasła pod adresem https://um.jaslo.pl/pl/ogloszenie-o-naborze-na-rachmistrzow-terenowych-w-gminie-miasto-jaslo/ oraz w Gminnym Biurze Spisowym w Jaśle – nr tel. 13 44 86 330, 13 44 86 338, e-mail: wst@um.jaslo.pl

Spis powszechny – nabór na rachmistrzów – mówi Agata Koba, rzecznik prasowy Urzędu Miasta w Jaśle

Gminny Urząd Statystyczny/Urząd Miasta w Jaśle