Narodowe Święto Niepodległości w Jaśle

123

Patriotycznie i religijnie

Jasło – jak cały kraj – 11 listopada świętowało 99. rocznicę odzyskania przez Polskę wolności po 123 latach zaborów. Na oficjalne obchody Narodowego Święta Niepodległości złożyła się msza św. w sanktuarium św. Antoniego, przemarsz z orkiestrą ulicami miasta i złożenie kwiatów na płycie Grobu Nieznanego Żołnierza w Parku Miejskim.

Uroczystości tradycyjnie rozpoczęły się w kościele ojców franciszkanów, koncelebrowaną mszą św. pod przewodnictwem o. Pawła Sroki, gwardiana jasielskich franciszkanów, który również wygłosił homilię. Mówił w niej m.in. o władzy i służbie, w tym służbie społecznej w świetle ewangelii. – Zasadniczo nie ma innej postawy jak postawa sługi dla tego, kto jest uczniem Jezusa Chrystusa. To nie jest postawa dla wybranych, którzy pełnią niższe stany w społeczeństwie (…) Jeżeli ktoś chce być władcą, chce tylko i wyłącznie czerpać korzyści, chce tylko i wyłącznie dominować, to nie będzie służył Chrystusowi… Przywołując słowa Chrystusa o tym, że nie można dwom panom służyć: Bogu i mamonie, duszpasterz stwierdził, iż rozciąga się to na wszelkie pojęcia kojarzone z tymi dwoma, czyli piękne wartości: prawda, dobro, dobro wspólne, uczciwość, Ojczyzna, przychodzące na myśl w skojarzeniu z Bogiem oraz ich przeciwieństwo będące – obok brudnego pieniądza – obrazem mamony: kłamstwo, brzydota, fałsz, nieuczciwość.

Po mszy uczestnicy uroczystości przeszli do parku, po drodze składając kwiaty pod tablicami upamiętniającymi Jasielski Oddział Związku Strzeleckiego oraz Marszałka Józefa Piłsudskiego. W parku, przy Grobie Nieznanego Żołnierza odbył się Apel Pamięci, po którym kilkadziesiąt delegacji oddało cześć walczącym o wolność Ojczyzny, a starosta Adam Pawluś wygłosił przemówienie. Przedstawił w nim zrywy zbrojne kształtujące drogę Polski do niepodległości, sytuację kraju po II wojnie światowej, walkę i zwycięstwo „Solidarności” i stan obecny. – Mamy niezwykłe szczęście żyć w wolnym, demokratycznym kraju, któremu nie zagraża wojna. Fakt ten nie zwalnia nas jednak ze szczególnego obowiązku, jakim jest szacunek i dbałość o wartości wypracowane w niespokojnym dla nas XX wieku – mówił starosta.

Wśród uczestników tegorocznych uroczystości byli przedstawiciele parlamentarzystów, samorządów wszystkich szczebli, kombatantów, służb mundurowych, organizacji politycznych i społecznych, stowarzyszeń, szkół i instytucji.

W imieniu mieszkańców Jasła kwiaty na Grobie Nieznanego Żołnierza złożyła delegacja z burmistrzem Ryszardem Pabianem i przewodniczącym Rady Miejskiej Jasła Henrykiem Rakiem na czele.

Obchody uświetniła Miejsko – Kolejowa Orkiestra Dęta, kilkadziesiąt pocztów sztandarowych, harcerze Hufca Jasło oraz młodzież z klas mundurowych.

Imprezami towarzyszącymi tegorocznemu świętowaniu były: VIII Pieszy Rajd Niepodległości Liwocz 2017 (10 listopada), spotkanie w MDK pod hasłem „Świętujmy razem” (10 listopada) oraz Jasielski Rajd Niepodległościowy (11 listopada). Odbyły się także koncerty pieśni patriotycznych. W piątek (10 listopada) w Galerii Jasło wystąpiła młodzież Państwowej Szkoły Muzycznej II st., a w niedzielę (12 listopada) wieczorem w sanktuarium św. Antoniego – Chór „Laurenti” pod dyrekcją Mateusza Gałuszki.