Najlepsze zdjęcia września

97

Nagrodę miesiąca (100 zł) w konkursie Jasło FOTOEye na „Zdjęcie września” otrzymuje Martyna Piórek, autorka zdjęcia pn. „W korytarzu cieni”. Tytuł najlepszego „Zdjęcia września”, Internautów, otrzymuje zdjęcie „Jasło z widokiem na Tatry”, autorstwa Krzysztofa Augustyna, które w głosowaniu internetowym otrzymało największą liczbę głosów. Komisja przyznała dodatkowe wyróżnienie Bożenie Janiszewskiej za zdjęcie pt. „Skąpani w słońcu”.

Tegoroczna edycja konkursu fotograficznego „Jasło FOTOEye” dobiega końca. Dla pasjonatów fotografii pozostało kilka dni na dokonanie zgłoszeń do konkursu. Przypominamy, że ostateczny termin na zgłoszenia mija 31 października br. Każde zgłoszenie powinno zawierać wypełniony formularz zgłoszeniowy, oświadczenie autora oraz max. 10 zdjęć (2 w danym obszarze tematycznym). Zgłoszenia można dokonywać pocztą lub osobiście a także poprzez serwer ftp.