Nagrodę miesiąca (100 zł) w konkursie na „Zdjęcie kwietnia” otrzymuje Wiesław Telega, autor zdjęcia „Pałac”. Komisja przyznała dodatkowe wyróżnienie za zdjęcie „Park miejski” autorstwa Sabiny Rogowskiej.

Tytuł najlepszego “Zdjęcia kwietnia”, zdaniem Internautów, otrzymuje zdjęcie pt. „Wiewiórka w parku jasielskim”, autorstwa Aleksandry Kmiecik, które w głosowaniu internetowym otrzymało największą liczbę głosów.

Przypominamy, że konkurs fotograficzny „Jasło FOTOEye” trwa 8 miesięcy (od 1 marca do 31 października br.) i prowadzony jest w oparciu o regulamin konkursu. Podzielony jest on na dwa etapy. W pierwszym etapie wybierane są zdjęcia miesiąca (jedno zdjęcie wybiera komisja konkursowa, a drugie wybierane będzie w głosowaniu Internautów). W drugim etapie komisja konkursowa wybiera zdjęcie roku (3 miejsca) spośród wszystkich zgłoszonych do konkursu zdjęć oraz 5 wyróżnień (po 1 w każdym obszarze tematycznym).

Co miesiąc można dokonywać zgłoszeń do konkursu na najlepsze zdjęcie miesiąca. Każde zgłoszenie powinno zawierać wypełniony formularz zgłoszeniowy, oświadczenie autora oraz max. 10 zdjęć (2 w danym obszarze tematycznym).

Zapraszamy do udziału w konkursie.