Najem części działki ewid. nr 2046/6 obręb nr 08 – Centrum.

25

Informacja Burmistrza Miasta Jasła

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 1774 ze zm.) informuję, że w siedzibie Urzędu Miasta w Jaśle w okresie od dnia 06.06.2017 r. do 26.06.2017 r. włącznie został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem w trybie bezprzetargowym, obejmujący część działki ewid. nr 2046/6 położonej w Jaśle, obręb nr 08 – Centrum.