Najciekawsze hasła profilaktyczne wybrane

1278

Rozstrzygnięty został konkurs na najciekawsze hasła profilaktyczne promujące życie bez uzależnień. Konkurs zorganizowany został w ramach kampanii profilaktycznej „Zachowaj Trzeźwy Umysł”, a adresowany był do uczniów jasielskich szkół podstawowych.

Uczniowie jasielskich szkół przedstawili propozycje swoich haseł, które zachęcają do życia bez środków odurzających: narkotyków, dopalaczy, alkoholu czy nikotyny).

Komisja wybrała najciekawsze hasła, zgłoszone przez szkoły (po jednym z każdej placówki). Szkoły, które brały udział w konkursie otrzymają w nagrodę rzeczową w postaci indywidualnej bombki, w formacie XXL, z wybranym przez komisję konkursową hasłem profilaktycznym promującym życie bez uzależnień.

Lista najciekawszych haseł:

Nazwa szkoły  

Najciekawsze hasło profilaktyczne promujące życie bez uzależnień
Szkoła Podstawowa Nr 1
w Jaśle
  Na imprezach wolny bądź – bez używek w życiu rządź!  
Szkoła Podstawowa Nr 2
w Jaśle
  Nie siedź w sieci, gdy na zewnątrz słońce świeci  
Szkoła Podstawowa
Nr 4 w Jaśle
  Nie piję, nie palę i takie życie chwalę.  
Zespół Szkół Miejskich Nr 1 SP nr 6 w Jaśle  Uzależnienia to do siebie mają, że głowę ogłupiają!  
Zespół Szkół Miejskich Nr 2 SP nr 11 w Jaśle  Zmień alkohol na owoce, one mają super moce!  
Zespół Szkół Miejskich Nr 3 SP nr 12 w Jaśle  Wybieram marzenia, nie uzależnienia.  
Zespół Szkół Miejskich Nr 5 w Jaśle  W życiu dobre rozdanie, to używek unikanie.  
Zespół Szkół Miejskich Nr 6 SP 10 w Jaśle  Koleżanko i kolego, używki to nic dobrego!