Nagrody Miasta Jasła w zakresie kultury – składanie wniosków

55

Do końca października br. można  składać wnioski o przyznanie nagrody Miasta Jasła w roku 2020 za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej i naukowej oraz upowszechniania i ochrony kultury. Kandydatów do nagrody mogą zgłaszać: stowarzyszenia, związki i grupy twórcze, instytucje kultury, szkoły artystyczne oraz radni Rady Miejskiej Jasła.

Nagrody Miasta Jasła w zakresie kultury przyznawane są od 2001 roku. Otrzymują je twórcy i animatorzy kultury związani ze środowiskiem jasielskim, za szczególne osiągnięcia artystyczne i naukowe oraz za wyróżniające się dokonania na rzecz upowszechniania i ochrony kultury. W 2019 roku nagrody te otrzymali: Barbara Czajka, Jadwiga Steliga, Sławomir Gołębiowski, Wiesław Hap i Robert Król.

Zgłoszenie dokonuje się w formie wniosku, na formularzu stanowiącym załącznik do Uchwały Nr XXXIV/369/2001 Rady Miejskiej Jasła z dnia 5 kwietnia 2001 r. Szczegółowe informacje i wniosek.