„Czytanie dzieciom i ograniczenie korzystania z mediów elektronicznych to najlepsza inwestycja w ich przyszłość.”

Jim Trelease

Przedszkole Miejskie nr 3 w Jaśle jako jedno z trzech placówek w Polsce otrzymał nagrodę za najlepiej przeprowadzoną kampanię czytelniczą w roku szkolnym 2017/2018 ,w konkursie zorganizowanym przez Fundację „ABC XXI Cała Polska Czyta Dzieciom”. Ogromnie cieszymy się , że nasze przedszkole już po raz kolejny zostało docenione za promocje głośnego czytania dzieciom. A warto dodać , że działamy na rzecz fundacji już od 2003 roku. Liderem akcji od początku jest dyrektor przedszkola Pani Elżbieta Krzysiak , która osobiście w tym roku odebrała w Warszawie nagrodę z rąk Pani Ireny Koźmińskiej Prezes Fundacji „ABC XXI Cała Polska Czyta Dzieciom” i znanej aktorki Małgorzaty Ostrowskiej- Królikowskiej. Nauczycielki reprezentowała Beata Turek , która odebrała nagrodę dla przedszkola.

Głośne czytanie stanowi jeden z podstawowych priorytetów Przedszkola Miejskiego Nr 3 w Jaśle .Czytanie dzieciom to najlepsza inwestycja w jego przyszłość. To właśnie książki pomagają w rozwijaniu słownictwa, wiedzy i nauczaniu wartości. Czytając dziecku poszerzamy tematykę jego zainteresowań, dajemy dostęp do treści, których nie dostarczy mu własne doświadczenie, rozwijamy jego wyobraźnię, wiedzę i wrażliwość moralną.

„Otrzymana nagroda to wynik wielu działań podjętych przez nauczycieli, pracowników i wielu przyjaciół naszego przedszkola .To dzięki nim udało się zorganizować wiele akcji czytelniczych. Do najważniejszych należą : Przegląd Piosenki Przedszkolnej „Jesień nie musi być smutna”, urodziny Reksia, Dzień Języka polskiego pod hasłem „Patriotyzm łączy pokolenia”, XVII OTDC-pod hasłem „Czytanie łączy”- powiedziała Elżbieta Krzysiak.

Podczas uroczystości mieliśmy okazję uczestniczyć w spotkaniu z K.Ryrych, K.Terechowicz, W.Cesarz autorami książki „Gorzka czekolada”. Inicjatorka projektu i współwydawca książki Irena Koźmińska powiedziała: „ W dzisiejszym świecie –nastawionym na dobra materialne i sukces- warto pamiętać ,że każdego z nas określa nie to, co posiada , jak wygląda i jaką ma pozycję , ale przede wszystkim jakim jest człowiekiem , jaki ma system wartości”.

Serdecznie dziękujemy wszystkim , którzy włączyli się w podejmowane przez przedszkole działania promujące czytanie. Mamy nadzieję , że wspólne działania przyczynią się do rozwoju intelektualnego i emocjonalnego naszych dzieci zapewniającego im udany start w dorosłość.

PM nr 3