Nabór dodatkowy dla mieszkańców Jasła na dofinansowanie do zbiorników na deszczówkę

478
kobieta w ogrodzie przy zbiorniku na deszczówkę

W związku z dodatkowymi miejscami w projekcie na dostawę i montaż zbiorników na deszczówkę, Miasto Jasło ogłasza nabór dodatkowy.

Zainteresowani mieszkańcy mogą otrzymać dofinansowanie na dostawę i montaż zestawu składającego się z dekoracyjnego zbiornika naziemnego na deszczówkę (o pojemności ok. 650 l) wraz z elementami przyłączenia do rury spustowej oraz do rozprowadzenia zgromadzonej wody opadowej, czyli z pompą ogrodową wraz z wężem i zestawem zraszającym.

Deklaracje przystąpienia do projektu można składać od 8 do 15 marca 2023 r. w formie papierowej w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta w Jaśle, ul. Rynek 12 (parter) w godzinach pracy urzędu.

Liczba zbiorników jest ograniczona, stąd też o zakwalifikowaniu mieszkańca do uczestnictwa w projekcie decyduje data i czas złożenia prawidłowo wypełnionej deklaracji.

Szczegółowe informacje, w tym warunki uczestnictwa, wysokość dofinansowania oraz procedura zgłaszania się do projektu określone są w regulaminie i umowie z mieszkańcem. Dodatkowe informacje można uzyskać również w Urzędzie Miasta w Jaśle tel. 13 44 86 347 lub w Związku Gmin Dorzecza Wisłoki tel. 13 44 37 020.

Projekt „Realizacja inwestycji w zakresie zielono-niebieskiej infrastruktury na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki” realizowany jest przez Miasto Jasło, we współpracy ze Związkiem Gmin Dorzecza Wisłoki, a współfinansowany ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021 w ramach Programu „Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu”, Obszar programowy: Klimat.