Nabór na trenerów osiedlowych

107
Plakat Nabór Trenerów Osiedlowych
Szczegóły w Biuletynie Informacji Publicznej, po kliknięciu na plakat.

Urząd Miasta ogłasza nabór dla osób, które pracować będą w okresie od 5 lipca do 28 sierpnia 2021 r. jako trenerzy osiedlowi na następujących osiedlach: Sobniów – Górka Klasztorna, Mickiewicza, Śródmieście, Gamrat – Krajowice, Bryły – Kaczorowy, Rafineria – Gądki – Niegłowice, Kopernika, Hankówka, Ulaszowice – Brzyszczki.

Szukamy 9 osób, które  realizować będą Program w w/w okresie i które zostaną  zatrudnione na podstawie umowy – zlecenia, w wymiarze 24 godzin tygodniowo na  wytypowanych boiskach i terenach sportowo-rekreacyjnych na terenie Miasta Jasła.
Do zadań trenera osiedlowego należeć będzie:

•          organizowanie zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży z danego osiedla;

•          dbanie o bezpieczeństwo dzieci i młodzieży przebywającej na wytypowanym boisku, kontrolowanie stanu technicznego urządzeń i zgłaszanie usterek;

•          dbanie o właściwe zachowanie, propagowanie zachowań „prawdziwego kibica” podczas zawodów;

•          uczestniczenie w cyklicznych zajęciach profilaktycznych prowadzonych przez Straż Miejską w Jaśle i Komendę Powiatową Policji w Jaśle;

•          kreowanie właściwych wzorców zachowań i postaw, w tym umiejętności zdrowego stylu życia, współpracy w grupie;

•          współpraca z Zarządami Osiedli oraz dyrektorami szkół w zakresie realizacji Programu;

•          przestrzeganie procedur bezpieczeństwa ze względu na zagrożenie COVID-19 i regulaminu Programu „Trener Osiedlowy”.

Osoby zainteresowane pracą powinny złożyć wymagane dokumenty do 14 czerwca br. :

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do udziału w kolejnej już edycji programu. Więcej informacji uzyskać można również pod numerem telefonu: 13 448 63 92.