Nabór na rachmistrzów przedłużony

58
spis - nabór

Termin naboru kandydatów na rachmistrzów spisowych do Narodowego Spisu Powszechnego 2021 na terenie całego kraju został przedłużony do 16 lutego br.

Przypominamy:

Do głównych zadań rachmistrza spisowego należeć będzie:

•             przeprowadzenie wywiadów bezpośrednich lub telefonicznych w zależności od aktualnej sytuacji związanej z epidemią COVID-19 z wykorzystaniem urządzenia mobilnego wyposażonego w zainstalowaną aplikację formularzową;

•             zebranie danych według ustalonej metodologii i zgodnie z kluczem pytań w aplikacji formularzowej.

•             przejęcie części zadań innych rachmistrzów spisowych w sytuacji awaryjnej, np. gdy zmniejszy się liczba rachmistrzów w gminie (np. w przypadku rezygnacji, zachorowań itp.) lub dotrzymanie terminu realizacji spisu będzie zagrożone.

Kandydat na rachmistrza spisowego powinien spełniać następujące warunki:

•             mieć ukończone 18 lat,

•             cieszyć się nieposzlakowaną opinią,

•             posiadać co najmniej średnie wykształcenie,

•             posługiwać się językiem polskim w mowie i piśmie,

•             nie być skazanym prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Więcej informacji, w tym wymagane dokumenty dotyczące naboru na rachmistrzów znajdują się na oficjalnej stronie Miasta Jasła pod adresem https://um.jaslo.pl/pl/ogloszenie-o-naborze-na-rachmistrzow-terenowych-w-gminie-miasto-jaslo/ oraz w Gminnym Biurze Spisowym w Jaśle – nr tel. 13 44 86 330, 13 44 86 338, e-mail: wst@um.jaslo.pl

Gminny Urząd Statystyczny/Urząd Miasta w Jaśle