– Mikołaj, Mikołaj on nigdy nie zawiedzie / Bez względu na pogodę na pewno przyjedzie / Mikołaj, Mikołaj siwiutki i święty / Przywiezie, jak co roku, nam wszystkim prezenty – śpiewały 6 grudnia br. w sali widowiskowej Jasielskiego Domu Kultury dzieci uczestniczące w zajęciach wokalnych JDK. I nie zawiódł. Przyjechał i rozdał prawie 400 prezentów.

Jak co roku były to paczki przygotowane przez jasielski oddział Caritas. Mikołaj – ten prawdziwy: święty, w biskupich szatach, z pastorałem – zjawił się na scenie zapowiedziany przez aniołka. Wcześniej, w oczekiwaniu na niezwykłego gościa, rówieśnicy dzieci wypełniających widownię, wystąpili w programie artystycznym, przygotowanym specjalnie na tę okazję pod kierunkiem instruktorek: wicedyrektor JDK Heleny Gołębiowskiej, prowadzącej zajęcia teatralne i Ewy Grzebień (zajęcia wokalne). Recytatorzy opowiedzieli o św. Mikołaju, biskupie Miry żyjącym na przełomie III i IV wieku, który zasłynął swoim wielkim sercem, otwartym na potrzeby ubogich, kochającym ich i udzielającym im ogromnej, ale bardzo dyskretnej pomocy. Podpowiedzieli też, w jaki sposób w dzisiejszych czasach można św. Mikołaja naśladować. Z kolei wokaliści dali mini-koncert piosenek mikołajkowych.

Święty Mikołaj zanim zaczął rozdawać prezenty, podkreślił, że nie byłoby ich i tego spotkania, gdyby nie wielu ludzi dobrej woli, którzy potrafią się dzielić z innymi tym, co mają. Podziękowali im ks. dr Marian Putyra, dyr. jasielskiego Oddziału Caritas oraz burmistrz Jasła Ryszard Pabian, który przy okazji złożył obecnym w JDK maluchom i ich rodzinom życzenia bożonarodzeniowe. Radość z tego, że Jasielski Dom Kultury może gościć zarówno obdarowywanych, jak i darczyńców wyraził dyr. JDK Janusz Szewczyk, a dzieci podziękowały za wszystko gorącymi oklaskami.

W tym roku jasielska Caritas przygotowała 1000 mikołajkowych paczek dla dzieci z gorzej sytuowanych rodzin. Było to możliwe dzięki hojnemu wsparciu Miasta Jasła oraz kwestom prowadzonym wzorem ubiegłych lat w dniu Wszystkich Świętych przy cmentarzach przez członków parafialnych i szkolnych kół Caritas. Do prezentów – tradycyjnie już – dołożyły się także jasielskie przedszkolaki, biorące udział w akcji „Dzieci – dzieciom”, zorganizowanej przez Przedszkole Miejskie nr 3 przy okazji imprezy integracyjnej „Jesień nie musi być smutna”. Część mikołajkowych podarunków została rozdana w JDK, pozostałe trafiły do parafii, które również zaprosiły św. Mikołaja.