Mija termin opłaty za psa

235

Przypominamy posiadaczom psów, że 30 czerwca upływa termin płatności opłaty od posiadania psów za 2021 r.

Roczna stawka opłaty wynosi:

1) 30 zł od każdego psa posiadającego trwałe oznakowanie:

a)    poprzez dokonanie wszczepienia mikroprocesora identyfikującego (chipa),

b) poprzez wykonanie tatuażu identyfikującego stosownie do wymogów Związku Kynologicznego w Polsce – pod warunkiem pisemnego zgłoszenia numeru trwałego oznakowania psa w Urzędzie Miasta w Jaśle,

2) 100 zł od pozostałych psów.

Opłatę można uiścić: w kasie Urzędu Miasta, na rachunek bankowy Miasta Jasła nr 92 8627 1011 2001 0048 6891 0008 lub bez dodatkowych opłat w kasie Banku Spółdzielczego w Bieczu, Odział w Jaśle, ul. Stroma 2.