Mieszkańcy Jasła mogą już składać wniosek o zakup paliwa stałego w preferencyjnej cenie

868

Informujemy, iż od dzisiaj (3 listopada) można już składać wniosek do Urzędu Miasta w Jaśle o preferencyjny zakup paliwa stałego dla gospodarstwa domowego.

Złożyć go może osoba fizyczna wchodząca w skład gospodarstwa domowego, które prowadzone jest na terenie Miasta Jasła; jest uprawniona do otrzymania dodatku węglowego i nie dokonywała dotychczas zakupu węgla na sezon grzewczy 2022/2023 po cenie niższej niż 2 000 zł brutto za tonę w ilości co najmniej takiej jak określona w Rozporządzeniu Ministra Aktywów Państwowych z dnia 2 listopada 2022 r. (Dz. U. z 2022 r. poz. 2238).

Wniosek można składać w formie pisemnej w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta w Jaśle, ul. Rynek 12 (parter), w godzinach pracy urzędu, tj. poniedziałek: 730 – 1700, wtorek–czwartek: 730 – 1530, piątek: 730 – 1400 lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
W przypadku złożenia wniosku za pomocą środków komunikacji elektronicznej wniosek opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym – zaawansowanym podpisem elektronicznym.

Wniosek do uzupełnienia elektronicznego

Wniosek do wydrukowania

INFORMACJA o przystąpieniu do zakupu paliwa stałego

Ustawa z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych

Rozporządzenie Ministra Aktywów Państwowych z dnia 2 listopada 2022 r. w sprawie ilości paliwa stałego dostępnej dla jednego gospodarstwa domowego w ramach zakupu preferencyjnego