Miejskie ośrodki wsparcia otwarte od 1 czerwca

58

Od 1 czerwca miejskie ośrodki wsparcia – Dzienny Dom Pomocy dla Osób Starszych w Jaśle oraz Środowiskowy Dom Samopomocy w Jaśle wznawiają swoją działalność zgodnie z rekomendacjami opracowanymi przez Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwo Zdrowia oraz Państwową Inspekcję Sanitarną. Obecnie w tych ośrodkach trwają przygotowania do przyjęcia uczestników.