seniorzy Dziennego Domu wraz z pracownikami spedzaja czas na świeżym powietrzu przy ogrodzie Dziennego Domu.

Od 1 grudnia 2021 r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaśle realizuje projekt „Akademia 60+” skierowany do osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu w wieku 60+, zamieszkałych w województwie podkarpackim na terenie miasta Jasła.

W ramach projektu realizowane są:

  1. usługi opiekuńcze i pielęgnacyjne w tym m.in. pomoc w utrzymaniu higieny osobistej
  2. zajęcia zwiększające sprawność fizyczną
  3. terapia zajęciowa 
  4. psychoterapia
  5. trening pamięci i koncentracji
  6. indywidualne poradnictwo specjalistyczne
  7. zajęcia rekreacyjno – towarzyskie
  8. praca socjalna

Powyższe formy wsparcia są realizowane w Dziennym Domu Pomocy dla Osób Starszych w Jaśle w dni robocze od poniedziałku do piątku.

Na czas  uczestnictwa w formach wsparcia Uczestnikom/Uczestniczkom  projektu zapewnione są 2 posiłki dziennie w siedzibie Dziennego Domu Pomocy dla Osób Starszych, (śniadanie i obiad) oraz ubezpieczenie NNW.

W ramach projektu realizowane są także usługi opiekuńcze świadczone w miejscu zamieszkania. Wymiar godzinowy  i pory świadczenia usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania mają charakter zindywidualizowany, dostosowany do potrzeb osoby niesamodzielnej.

W związku z posiadanymi wolnymi miejscami nabór uczestników i uczestniczek trwa!

Osoby zainteresowane zapraszamy do kontaktu osobistego z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Jaśle, ul. Szkolna 25 lub telefonicznego: tel. 13 4437015 lub 13 4437004  od poniedziałku do piątku, w godzinach  pn. od 7:30 do 17.00, wt.-czw. od 7:30 do 15:30, pt. od 7:30 do 14:00

Więcej informacji można uzyskać  na stronie internetowej www.mopsjaslo.pl