Strona główna Miasto Wiedzy

Miasto Wiedzy

Na puzzlach napis Jasło, poniżej miasto wiedzy

Jasło stawia na wiedzę

Miasto Jasło realizuje systemowe i strategiczne podejście do nowego modelu rozwoju lokalnego opartego na różnorodnych elementach rozwijających innowacyjność i kreatywność społeczną. Program Jasło Miasto Wiedzy, zakłada wdrożenie szeregu działań, które pozwolą na podniesienie jakości edukacji, poszerzenie oferty kształcenia i doskonalenia oraz rozwój kompetencji mieszkańców Miasta. Program ten jest realizowany poprzez różnorodne projekty współfinansowane najczęściej ze środków unijnych i połączonych ze sobą nadrzędnym celem rozwoju społecznego.

Moda na naukę

Koncepcja programu Jasło Miasto Wiedzy, który opiera się na wielu mniejszych projektach, zakłada modę na naukę i uczenie się. W jego ramach działa m.in.: Jasielski Uniwersytet Dziecięcy, Jasielska Liga Naukowa z Lotosem, organizowane są Festiwale Nauki, wydawane są także zeszyty popularno-naukowe dla dzieci i młodzieży itp. Natomiast dzięki nawiązaniu współpracy z Fundacją Wspierania Edukacji Stowarzyszeniu Dolina Lotnicza, program ten został poszerzony o Dziecięcy Uniwersytet Techniczny. – Jeśli popatrzymy w jakim tempie rozwija się społeczeństwo i gospodarka to trzeba zauważyć, że kluczowym elementem jest rozwój ośrodków wiedzy. Przez wiedzę rozumiemy tutaj zarówno kwestie edukacji w szkołach, jak również dostęp do wiedzy – wyjaśnia Ryszard Pabian, burmistrz Jasła.

Od przedszkola

Miasto stara się zachęcić do nauki od najmłodszych lat. Wszystkie miejskie przedszkola otrzymały tablice interaktywne, które pomagają dzieciom w rozwijaniu swoich zdolności, dodatkowo pokonywaniu wszelkich niedoskonałości służą również zakupione programy edukacyjne i korekcyjne. Z kolei od 2011 roku działa Jasielski Uniwersytet Dziecięcy, edukacyjny projekt polegający na zabawie dzieci w studiowanie. Jego celem jest rozbudzanie aktywności poznawczej, popularyzacja wiedzy i podtrzymanie ciekawości świata u dzieci w wieku 6 – 10 lat.

Młodzi naukowcy

Dla uczniów szkół podstawowych powstała Jasielska Liga Naukowa z Lotosem, prekursorski projekt opieki nad uczniem zdolnym. W ciągu roku szkolnego, uczniowie mają szansę na realizację różnorodnych projektów naukowo-badawczych, by później publicznie przedstawić efekty swoich działań przed oceniającym ich zespołem ekspertów. – Tu nie chodzi o podważanie teorii Kopernika, ale o to, by dziecko potrafiło zadać sobie pytanie badawcze – dlaczego?, czemu coś się dzieje? i spróbowało przygotować narzędzia do tego, aby poszukać odpowiedzi na swoje pytanie. Celem jest nauczenie dzieci podstaw myślenia procesowego, badawczego, łączenia wielu dyscyplin naukowych, współpracy z ludźmi – zaznacza Krzysztof Głuc, ekspert w projekcie „Jasło Miasto Wiedzy”.

Unikatowy projekt

Projekt Jasło Miasto Wiedzy jest wieloletnim programem działań na rzecz rozwoju Jasła i jego otoczenia ukierunkowanym na najważniejszy element potencjału jakim są mieszkańcy. – Realizowane przez nas projekty, a także ich rezultaty, już są przez wielu ekspertów uznawane za unikatowe i modelowe w skali kraju. Dla nas niezwykle istotne i cenne jest jednak to, że potrafiliśmy zaangażować w nasze działania mieszkańców Jasła i gmin powiatu jasielskiego – podkreśla R. Pabian, burmistrz Jasła.

Lokalny program Wspierania Edukacji Uzdolnionych dzieci
i młodzieży w mieście Jaśle

Nagroda Burmistrza Miasta Jasła, przyznawana jest uczniom jasielskich szkół podstawowych w postacie wsparcia finansowego za:

  • wyniki w nauce,
  • wybitne osiągnięcia naukowe,
  • wybitne osiągnięcia sportowe,
  • wybitne osiągnięcia artystyczne.

Jedną z form wsparcia jest również przyznanie prestiżowej Nagrody Bartłomieja z Jasła.

Głównym celem tego lokalnego programu jest motywowanie uczniów do dalszej nauki, poszerzanie zainteresowań i osobistego rozwoju uczniów. Program realizowany jest ze środków własnych miasta w wysokości określonej przez Radę Miejską Jasła w uchwale budżetowej na dany rok.

Benefis uczniowskich projektów Jasielskiej Ligi Naukowej z ORLENEM po raz ósmy

W dniach 15 i 16 maja 2023 r. w auli Szkoły Podstawowej nr 2 w Jaśle po raz ósmy odbędą się publiczne...

Dziecięcy Uniwersytet Techniczny w Jaśle kolejny raz zachwycił małych studentów!

Po raz kolejny Fundacja Wspierania Edukacji przy Stowarzyszeniu Dolina Lotnicza wystartowała z zajęciami popularnonaukowymi w ramach Dziecięcego Uniwersytetu Technicznego (DUT) w Jaśle....

Nowe pracownie informatyczne w jasielskich szkołach podstawowych

Cztery kolejne placówki, Szkoła Podstawowa nr 6, Szkoła Podstawowa nr 8, Szkoła Podstawowa nr 11 i Szkoła Podstawowa nr 12, prowadzone przez...

Nowa pracownia chemiczna w jasielskiej „Dwójce”

W grudniu ubiegłego roku w Szkole Podstawowej nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Jaśle oddano do użytku nowoczesną pracownię chemiczną. Pracownia została ...

Dwujęzyczne przedszkolaki

Od września 2022 r. w Przedszkolu Miejskim nr 9 z Oddziałami Specjalnymi i Oddziałami Integracyjnymi w Jaśle w Zespole Szkół Miejskich nr...

Uczennice Szkoły Podstawowej nr 12 z Oddziałami Integracyjnymi w Jaśle najlepsze...

Uczennice klasy 6c: Amelia Kuzak, Dominika Leśniak i Julia Bałon zwyciężyły w II edycji ogólnopolskiego konkursu “Postaw na mediację” organizowanego przez Ministerstwo...

Newsletter

Wpisz się na listę mailingową, aby otrzymywać najnowsze informacje.
SUBSKRYBUJ
Zapisanie się do Newslettera oznacza akceptację zgody na przetwarzanie danych osobowych, którym administratorem jest Miasto Jasło, reprezentowane przez Burmistrza Miasta Jasła, z siedzibą przy ul. Rynek 12, 38-200 Jasło.
close-link
Skip to content