200 tys. zł przekaże Miasto Jasło ze swojego budżetu na dwie inwestycje, które realizował będzie Powiat Jasielski.

Jedną z nich będzie kontynuacja budowy chodnika przy drodze powiatowej przy ul. Mickiewicza (na osiedlu Bryły). Drugie zadanie, które wesprze Miasto, to przebudowa odcinka ulicy Sobniowskiej.

Obie inwestycje mają wpływ na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego, dlatego radni Rady Miejskiej Jasła wyrazili zgodę na udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Jasielskiemu na ten cel.