Miasto Jasło planuje budowę nowego mostu w Krajowicach – powstanie dokumentacja

283

Radni miejscy wyrazili zgodę na przygotowanie dokumentacji budowy mostu przez rzekę Wisłokę na osiedlu Krajowice. Pozwoli to na ubieganie się o środki w wysokości do 80 proc.  w ramach Rządowego Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Drogowej – Mosty dla Regionów.Wartość dokumentacji to 255 tys. zł.

Wykonanie dokumentacji budowy mostu, a później jego budowa umożliwi połączenie istniejącej strefy przemysłowej na terenie osiedla Gamrat (ulica boczna od ul. Mickiewicza) z drogą krajową DK73 (ulica Krakowska).

Most o długości ok. 200 m i szerokości ok. 13 m miałby przekraczać rzekę Wisłokę (w km 104+830) pod kątem ok. 75 stopni. Zaplanowano czteroprzęsłowy most belkowy, ciągły o konstrukcji zespolonej stalowo-betonowej.

Szacunkowy koszt budowy mostu i dróg dojazdowych (na odcinku od ul. A. Mickiewicza do ul. Okrężnej oraz na odcinku od ul. Okrężnej do ul. Krakowskiej) wyniesie ok. 33 mln zł.