Strona główna MegaMisja i #SuperKoderzy

MegaMisja i #SuperKoderzy

Fundacja Orange zaprasza szkoły i świetlice do udziału w dwóch programach: MegaMisja i #SuperKoderzy.

Programy MegaMisja i #SuperKoderzy to wymierne korzyści dla szkół i świetlic. W ramach pierwszego z nich nauczyciele otrzymują osadzone w przyjaznej fabule scenariusze zajęć świetlicowych. Prowadzą zajęcia, a po zakończonym etapie świetlice szkolne wygrywają tablety, kreatywne zestawy plastyczne, pakiety książek i gier planszowych oraz w zestawy z zabawkami edukacyjnymi i audiobookami.

Szkoły biorące udział w #SuperKoderach otrzymują granty na zakup sprzętu komputerowego i pomocy dydaktycznych, które ułatwiają prowadzenie zajęć z kodowania. Co więcej, zapewniamy dwóm nauczycielom z każdej szkoły profesjonalne szkolenie, które przygotowuje ich do prowadzenia zajęć oraz wsparcie doświadczonych szkoleniowców przez czas trwania programu. Wszystkie zajęcia wpisują się w podstawy programowe matematyki, języka polskiego, historii, muzyki, przyrody, techniki i informatyki.

Programy funkcjonują obecnie w ponad 370 szkołach, gdzie korzysta z nich blisko 9000 dzieci. Szczegółowe informacje na stronach megamisja.pl i superkoderzy.pl.

Źródło: https://fundacja.orange.pl/

Rozmiar czcionek
Tryb czytania