Strona główna Maria Kurowska

Maria Kurowska

Mężatka, matka trójki dzieci. Absolwentka Technikum Chemicznego w Jaśle i Akademii Ekonomicznej w Krakowie. W czasie studiów zetknęła się z opozycyjnym ruchem studenckim. Biorąc udział w „czarnym marszu” pod Wawel, podpisała deklarację powstania Studenckiego Komitetu Solidarności. Po studiach, zajmując się wychowywaniem dzieci, wspierała proces tworzenia się NSZZ „Solidarność” Rolników Indywidualnych z gminy Brzyska. W 1983 r. podjęła pracę jako nauczycielka matematyki.

W 1989 r., włączyła się w proces przemian, zakładając NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty i Wychowania w Gminie Brzyska. W 1991 roku objęła funkcję Dyrektora Szkoły Podstawowej w Lipnicy Dolnej, którą pełniła do 2006 r. W 1990 r. została przewodniczącą Rady Gminy Brzyska, działając w niej przez okres dwóch kadencji. W latach 1998-2006 została radną powiatu i jednocześnie przewodniczącą Rady Powiatu Jasielskiego. W listopadzie 2006 r., wybrana została Burmistrzem Miasta Jasła, stanowisko to pełniła do grudnia 2010 r.

Rozmiar czcionek
Tryb czytania