Małe miasto wielkich ludzi – prof. Karol Myśliwiec

170