Informacje podstawowe:

  • powierzchnia: 24,76 m2,
  • lokalizacja: parter budynku przy ul. Sokoła 2,
  • cena wywoławcza do przetargu: miesięczny czynsz najmu tj. 1 100 zł +23% VAT,
  • wadium: płatne do 06.02.2023 r. w wysokości 1 353 zł na konto Miasta Jasła nr 81 8627 1011 2001 0048 891 0012 Bank Spółdzielczy w Bieczu Oddział w Jaśle,
  • termin i miejsce przetargu: 09.02.2023 r. godz. 10.00, Urząd Miasta w Jaśle, ul. Rynek 12, sala nr 102,
  • informacje dodatkowe: Urząd Miasta w Jaśle ul. Rynek 12, 38-200 Jasło pokoje nr 203 lub 204, tel. 13 44 86 312 i 13 44 86 326.