Liga z LOTOSEM w „CZWÓRCE”

39

Współczesny świat stawia przed młodymi ludźmi duże wymagania. Powinni oni posiadać zarówno szeroki zakres wiedzy, jak i dysponować umiejętnościami umożliwiającymi jej wykorzystanie. Naprzeciw tym edukacyjnym oczekiwaniom wychodzą działania uczniów i nauczycieli w ramach Jasielskiej Ligi Naukowej z LOTOSEM. Praca w zespołach badawczych pozwala na zdobycie interdyscyplinarnej wiedzy, a także rozwija myślenie twórcze, uczy samodzielności, odpowiedzialności, systematyczności i umiejętności pracy w zespole.

W Szkole Podstawowej nr 4 w Jaśle realizowanych jest 8 projektów. Uczniowie szukają odpowiedzi na pytania:

Jak uroczyście obchodzić różne święta w naszej szkole?

Jakie tajemnice kryje las?

Jaka jest symbolika kwiatów?

Skąd się biorą benzyna, nafta i parafina?

Jak mieszkańcy naszego miasta dbają o przyrodę, a jak z niej korzystają?

Jaki wpływ miała praca znanego jasielskiego szkoleniowca Jerzego Janusza na rozwój siatkówki w naszym mieście?

Jak promować lokalnych trenerów piłki nożnej miasta Jasła?

Jak wykonać fotografię miasta Jasła i wybranej grupy jego mieszkańców w konwencji retro?

Prace badawcze obejmują różnorodne środowiska. Uczniowie odbyli wycieczki do Miejskiej Biblioteki Publicznej, Sanepidu, kopalni Roztoki, lasu, Centrum Edukacji Ekologicznej w Bierówce, jasielskich zakładów fotograficznych. Spacerowali ulicami miasta w poszukiwaniu odnawialnych źródeł energii i ciekawych ujęć fotograficznych.

Korzystali z wiedzy i doświadczenia specjalistów. W rozwiązywaniu problemów pomagali im: bibliotekarka, leśnik, przyrodnik, prawnik, kwiaciarka, regionalistka, fotograf, trener, instruktor, dziennikarz, informatyk, pracownik rafinerii. Odbyli również spotkania z pracownikami szkoły.

Działania w ramach projektów edukacyjnych integrują wiedzę szkolną i pozaszkolną. Łączą proces nauczania z doświadczaniem i działaniem. W wyniku aktywności zespołów ligowych powstały zaproszenia, plakaty, gazetki, plansze, karty edukacyjne, fotografie, prace plastyczne, dekoracje, bibułowe kwiaty i okolicznościowe stroiki. Wiele radości sprawiły dzieciom eksperymenty. Uczniowie uzyskiwali prąd z cytryn, budowali wulkan sodowy i aparat typu camera obscuraoraz eksperymentowali z cieczą nienewtonowską.

Trwa realizacja kolejnych zadań. Rodzice, rówieśnicy, nauczyciele, mieszkańcy Jasła aktywnie wspierają inicjatywy zespołów ligowych.

Opiekunowie Zespołów Ligowych w SP nr 4 w Jaśle