Strona główna Kultura

Kultura

Polsko – Słowacki Jarmark Pogranicza. Projekt polegający na promowaniu inicjatyw lokalnych i nawiązywaniu kontaktów transgranicznych co pozwoliło na przybliżenie polsko-słowackiej tradycji, zwyczajów regionalnych potraw. więcej ->

Dni Kultury Wyszehradzkiej. Projekt mający na celu wzmocnienie potencjału kulturalnego i współpracy kulturalnej między poszczególnymi miastami, regionami i państwami należącymi do Grupy Wyszehradzkiej (Polska, Czechy, Węgry i Słowacja), poznanie i prezentacja ich kultury i tradycji, rozwój współpracy między instytucjami, lokalnymi władzami oraz rozwój społeczeństwa obywatelskiego, integracja społeczeństw i mieszkańców, budowa Wspólnej Wielokulturowej Europy. więcej ->

Festiwal Kultury Wyszehradzkiej. Projekt mający na celu wzmocnienie integracji miast w ramach Grupy Wyszehradzkiej (Polska, Czechy, Węgry i Słowacja), nawiązanie nowych kontaktów i rozszerzenie współpracy kulturalnej o kolejne kraje europejskie, a także zwiększenie integracji społecznej i kulturalnej. więcej ->

Wyszehradzki Festiwal Folklorystyczny. Projekt mający na celu wzmocnienie potencjału kulturalnego i współpracy kulturalnej oraz wzmocnienie integracji miast w ramach Grupy Wyszehradzkiej. więcej ->

Prezentacja kultur krajów Grupy Wyszehradzkiej. Projekt mający na celu przybliżenia mieszkańcom Jasła, Hodonina, Trebiszowa i Sarospataku kultury i dziedzictwa narodowego krajów wyszehradzkich, zwiększenia aktywności społecznej i kulturalnej. więcej ->

Podniesienie jakości świadczonych usług poprzez przebudowę infrastruktury kulturalnej domów kultury w Jaśle i Liptowskim Mikulaszu. Projekt ukierunkowany jest na wzmocnienie i modernizację infrastruktury kulturalnej w miastach Jasło i Liptowski Mikulasz. więcej ->

Rozmiar czcionek
Tryb czytania