Zapraszamy do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych projektu „Programu Aktywności Lokalnej Miasta Jasła dla Seniorów na lata 2021 – 2025”. Konsultacje polegają na opiniowaniu poszczególnych części projektu „Programu (…)” za pośrednictwem udostępnionego formularza konsultacyjnego. Wypełniony formularz można dostarczyć do Urzędu Miasta w Jaśle osobiście lub listownie na adres: Urząd Miasta w Jaśle, ul. Rynek 12, 38-200 Jasło. Formularz można również przesłać za pomocą poczty elektronicznej na adres: konsultacje@um.jaslo.pl Konsultacje trwają do 25 czerwca 2021 roku.

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia “Programu Aktywności Lokalnej Miasta Jasła dla Seniorów na lata 2021 – 2025”

Zarządzenie Burmistrza w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu „Programu Aktywności Lokalnej Miasta Jasła dla Seniorów na lata 2021 – 2025”