Konsultacje społeczne projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Jasła na lata 2014-2023.