Konkurs „Kultura i Tradycja w moim narodzie

25

INFORMACJE OGÓLNE

  1. Niniejszy regulamin, zwany dalej „Regulaminem”, określa zasady i warunki przeprowadzenia konkursu plastycznego pt. „Kultura i tradycja w moim narodzie” zwanego dalej „Konkursem”.
  2. Organizatorem Konkursu jest Urząd Statystyczny w Rzeszowie z siedzibą przy ul. Jana III Sobieskiego 10, 35-959 Rzeszów (zwany dalej „Organizatorem”).
  3. Celem głównym Konkursu jest popularyzacja Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 oraz integracja dzieci narodowości polskich i innych.
    Podstawową formą udziału w spisie powszechnym jest #samospis przez internet.
    Formularz jest dostępny na stronie https://spis.gov.pl/.
  4. Dodatkowym celem Konkursu jest rozbudzenie kreatywności wśród uczestników oraz wyłonienie najlepszych prac plastycznych. 5. Konkurs rozpoczyna się 19.04.2021 r. i trwać będzie do 19.05.2021 r.
  5. Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną ani grą, której wynik zależny jest od przypadku, ani żadną inną w rozumieniu Ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U. 2019 poz. 847).
  6. Regulamin Konkursu dostępny jest na stronie https://rzeszow.stat.gov.pl/nsp-2021/konkursy/.