Kondolencje dla Henryka Raka

57

Panu Henrykowi Rakowi, przewodniczącemu Rady Miejskiej Jasła wyrazy szczerego współczucia i słowa wsparcia z powodu śmierci

TATY

w imieniu własnym, Rady Miejskiej Jasła oraz pracowników
Urzędu Miasta w Jaśle składają Andrzej Dybaś wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Jasła oraz Ryszard Pabian Burmistrz Miasta Jasła.