Kondolencje

67

Z głębokim żalem przyjęliśmy informację o śmierci śp. Edwarda Czerwińskiego Radnego Rady Miejskiej Jasła I kadencji w latach 1990 – 1994. Rodzinie i Najbliższym
wyrazy głębokiego współczucia w imieniu swoim, Rady Miejskiej Jasła oraz pracowników Urzędu Miasta w Jaśle składają:

Henryk Rak – Przewodniczący Rady Miejskiej Jasła

Ryszard Pabian – Burmistrz Miasta Jasła