Kondolencje

171
wstążka żałobna

Ze smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

śp.

Andrzeja Smyki

radnego Rady Miejskiej Jasła I kadencji (1990 – 1994)

sekretarza Rady Miejskiej Jasła II kadencji (do 1996 r.),

wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej Jasła II kadencji (od 1996 r.),

 przewodniczącego Rady Miejskiej Jasła II kadencji (od 1997 r.).

Niezwykle serdecznego, dobrego i pogodnego człowieka.

Rodzinie i Najbliższym

wyrazy głębokiego współczucia w imieniu swoim,

Rady Miejskiej Jasła oraz pracowników Urzędu Miasta w Jaśle

składają

Henryk Rak Ryszard Pabian

przewodniczący Rady Miejskiej Jasła Burmistrz Miasta Jasła