Słowa współczucia dla Jadwigi Steligi z powodu śmierci męża.