Komunikat ws. terminu wpłaty II raty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

11

Szanowny Przedsiębiorco!

Urząd Miasta w Jaśle przypomina, że 31 maja br. upływa termin wpłaty II raty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

Opłaty należy dokonać na niżej podany rachunek bankowy:

Bank Spółdzielczy w Bieczu, Oddział Jasło – 60 8627 1011 2001 0048 6891 0002.