Kolejne działania zespołu miejskiego

87

Przez ostatnie dwa miesiące intensywnie pracowały Zespoły miejskie, o czym na bieżąco Państwa informujemy na stronie miasta https://um.jaslo.pl/pl/rozwoj-lokalny/. To nie tylko praca Zespołów, ale również spotkania z mieszkańcami, z przedstawicielami różnych środowisk. O istotnych sprawach dla rozwoju miasta rozmawialiśmy z organizacjami pozarządowymi, z przedstawicielami instytucji zajmujących się pomocą społeczną, z seniorami, z przedsiębiorcami i nauczycielami.

11 marca w JDK odbyło się kolejne spotkanie, przy wsparciu doradców Związku Miast Polskich, członów zespołu miejskiego w skład którego wchodzą przedstawiciele Urzędu, Starostwa Powiatowego, przedstawiciele przedsiębiorców (JSP) oraz ZGDW. W spotkaniu uczestniczyli również zaproszeni mieszkańcy, którzy wyrazili chęć udziału w pracach zespołu, poprzez zgłoszenie na stronie internetowej. Podczas spotkania omówione zostały zdiagnozowane przez Zespoły problemy, przyczyny i skutki w poszczególnych obszarach tematycznych: gospodarczym, społecznym, środowiskowym i innych.

Jestem pod wrażeniem zaangażowania osób pracujących w Zespole i efektów ich pracy. Podeszli oni bardzo krytycznie do diagnozowanych problemów, uzyskując ciekawe rezultaty.

Z pewnością jest to również efekt różnorodnego składu zespołów, bo tworzą ten dokument nie tylko samorządowcy, ale także przedstawiciele różnych środowisk: przedsiębiorcy, nauczyciele, architekci, ale również mieszkańcy, którzy wyrazili chęć udziału w pracach. Nie mogę na tym etapie zdradzać szczegółów pracy, bo, jak wiadomo, konkurujemy z 53 innymi miastami i wszyscy bacznie się obserwujemy. Nie znaczy to jednak, że mieszkańcy nie poznają efektów tej pracy. Dokument będzie szeroko konsultowany w późniejszym terminie. Na tym etapie zachęcamy mieszkańców do włączenia się w prace Zespołu m.in. poprzez udział w ankietach, które będziemy publikować na stronie miasta, do dzielenia się swoimi spostrzeżeniami dotyczącymi zarówno problemów jak i potencjałów miasta – mówiła po spotkaniu zastępca burmistrza Małgorzata Adamska-Chmiel.

Wszelkie informacje dostępne są na stronie www.jaslo.pl w zakładce Rozwój Lokalny.

Podczas spotkania odbyły się również warsztaty, których celem było zidentyfikowanie i ocena potencjału lokalnych zasobów Miasta, niezbędnych do tworzenia produktów lokalnych. Zachęcamy Państwa do podzielenia się swoimi spostrzeżeniami na temat lokalnych zasobów, czyli tego, co stanowi potencjał miasta (wykorzystany lub niewykorzystany) np. enoturystyka, lokalizacja miasta wśród trzech rzek, itp., oraz produktów, czyli tego, co ze wskazanych zasobów może powstać, np. winnice, wino, bulwary itd. Swoje propozycje prosimy wysyłać na adres mailowy: biruorzecznika@um.jaslo.pl.

Zapraszamy do współpracy! Każda opinia, również krytyczna, jest dla nas ważna.