Strona główna Józef Krzyżowski

Józef Krzyżowski

Urodził się 11 stycznia 1902r. w Węgierskiej Górce w powiecie żywieckim. Ukończył sześcioklasową szkołę powszechną i trzyletnią szkołę zawodową. W listopadzie 1920r. podjął pracę jako ślusarz na kolei w Żywcu. Na stanowisku ślusarza pracował do roku 1927 i po skończeniu kursu podjął pracę jako palacz parowozowy. W 1935r. został przeniesiony do parowozowni w Jaśle. Aktywnie działał w PPS i Związku Zawodowym Kolejarzy. Od początku wojny działał w konspiracji rozpowszechniając druki propagandowe. Za swą działalność został aresztowany przez gestapo i przesiedział rok w więzieniu. Po zwolnieniu z więzienia podjął pracę w rzeźni miejskiej. Od 1943 r. został przez władze niemieckie skierowany do pracy na kolei. Po zakończeniu wojny wstąpił do PPS i aktywnie uczestniczył w odgruzowywaniu lokomotywowni. Został wybrany przewodniczącym Związku Zawodowego Kolejarzy w Jaśle.

Po 1946r. powierzono mu funkcję burmistrza miasta Jasła, którą sprawował do 1949r., kiedy to powierzono mu obowiązki przewodniczącego Miejskiej Rady Narodowej. Jednocześnie aktywnie działał w PZPR w Jaśle. Od 1950 do 1961r. pełnił funkcję Przewodniczącego Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Jaśle. Jednocześnie aktywnie działał w Związku Zawodowym Kolejarzy. Organizował działalność kina „Kolejarz” i przedszkola kolejowego. Pełnił funkcję łowczego powiatowego. Za swą działalność wielokrotnie został odznaczony, między innymi: Medalem X—lecia PRL. Złotym Krzyżem Zasługi, Medalem Zwycięstwa i Wolności, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Zmarł 1 stycznia 1974r. w Jaśle.

Rozmiar czcionek
Tryb czytania