Strona główna Józef Biesiadzki

Józef Biesiadzki

Józef Biesiadzki, burmistrz Jasła w latach: 1871-1874 r.

Znany majster krawiecki i właściciel posesji w mieście. Wieloletni radny w Radzie miasta Jasła. Trzykrotnie sprawował funkcję zastępcy burmistrza podczas kadencji Antoniego Koralewskiego i Stefana Majewskiego. Wielokrotnie sprawował funkcję asesora.

Jako burmistrz miasta Jasła wyjednał u władz we Lwowie zgodę na utworzenie w Gimnazjum w Jaśle klasy V i dalszych. Pozwoliło to na rozbudowanie szkoły i zwiększenie jej rangi w regionie. Dodatkowo uzyskał na ten cel subwencję Rady Szkolnej Krajowej w wysokości 2.000 zł reńskich. Brał aktywny udział w pracach komisji do spraw propinacji przyczyniając się do poprawy finansów miejskich. Był jednym z bardziej aktywnych radnych Rady Miejskiej w Jaśle. Pracował w komisjach: prawniczej, do spraw rozbudowy rzeźni miejskiej, komisji do spraw budowy kolei. Szczególnie aktywnie działał właśnie na rzecz budowy kolei udając się w tej sprawie osobiście do Wiednia.

Znany był również z działalności charytatywnej. Z własnych funduszy przeznaczył 100 zł reńskich na fundusz „Dla sług dobrych i wiernych”. Fundusz ten utworzony został przy Radzie miejskiej i miał na celu wspomaganie najbardziej potrzebujących.

 

Rozmiar czcionek
Tryb czytania