Jest decyzja w sprawie lodowiska

128

Prezes Rady Ministrów wyraził zgodę na zmianę zakresu inwestycji dotyczącej budowy krytego lodowiska w Jaśle.

Przypominamy, że Miasto Jasło otrzymało w 2021 roku, w ramach programu Polski Ład, dofinansowanie na budowę krytego lodowiska o wartości 4,5 mln zł. Wartość zadania oszacowano wówczas na 5 mln zł. Zmieniająca się sytuacja gospodarcza w kraju spowodowała, że niestety kolejno ogłaszane przetargi nie przynosiły rezultatu, a składane oferty znacznie przewyższały zabezpieczoną kwotę. 

Miasto Jasło, początkiem grudnia ub. roku, za pośrednictwem Banku Gospodarstwa Krajowego, wystąpiło z wnioskiem o zmianę pierwotnego zakresu inwestycji, by ograniczyć jej zakres, a tym samym zmniejszyć wartość zadania. Akceptacja proponowanych zmian nastąpiła końcem stycznia br.

Po zmianie zakres obejmował  będzie budowę całorocznego zadaszonego obiektu z funkcją lodowiska i boiska o wymiarach 60x26m. Lodowisko posiadać będzie konstrukcję stałą zadaszoną, oświetlenie, monitoring oraz nagłośnienie. Funkcję zaplecza lodowiska stanowić będzie istniejące zaplecze znajdujące się w sąsiednim budynku hali sportowej. 

Zgoda Prezesa Rady Ministrów umożliwia przygotowanie i wprowadzenie zmian do aktualnie trwającego postępowania. Inwestycja ta jest wyczekiwana przez środowisko lokalne, stąd mamy nadzieję, że po wprowadzeniu zmian, koszt budowy zadaszonego obiektu będzie realny do sfinasowania ze środków Miasta Jasła, co pozwoli na poszerzenie oferty usług świadczonych dla mieszkańców.