Jasło otrzymało 3,5 mln euro dofinansowania

446

Jasło znalazło się w gronie 29 miast, które otrzymały dofinansowanie z programu „Rozwój Lokalny” finansowanego z Funduszy Norweskich. O rozstrzygnięciu konkursu poinformował dziś w Warszawie wiceminister funduszy i polityki regionalnej Waldemar Buda. Każdy ze zwycięskich projektów otrzyma dofinansowanie w wysokości ponad 3,5 miliona euro. Łącznie, do 29 miast, trafi ponad 102 miliony euro wsparcia.

Nad przygotowaniem miejskiego projektu “Jasło, moje miasto, mój dom” pracowały dwa zespoły. Jeden z nich opracowywał Program Rozwoju Lokalnego (PRL), a drugi Program Rozwoju Instytucjonalnego (PRI). W skład obydwu zespołów wchodziło ponad 40 osób z różnych środowisk samorządowego, gospodarczego i społecznego. W prace również zostali włączeni mieszkańcy (badania ankietowe, prace w zespołach).

 Bardzo dziękuję wszystkim mieszkańcom naszego miasta za zaangażowanie i za poświęcony czas, każdy głos, każda opinia była dla nas ważna, bo właśnie one pomogły nam w opracowaniu dokumentów dotyczących rozwoju naszego miasta – podkreśla Ryszard Pabian, burmistrz Jasła. – Bardzo cieszymy się z otrzymanych środków, bo dzięki nim będziemy mogli zrealizować zadania, które wpłyną na rozwój społeczno-gospodarczy naszego miasta.

Przypominamy:

• W styczniu 2020 r. Miasto Jasło znalazło się wśród 54 miast (spośród 213 uczestniczących w Programie), które zostały zakwalifikowane do II etapu w ramach konkursu Rozwój Lokalny.

• W konsekwencji od stycznia do października 2020 r., we współpracy ze Związkiem Miast Polskich, przygotowywana została tzw. nowa ścieżka rozwoju Miasta Jasła, ujęta w dwóch operacyjnych dokumentach: Plan Rozwoju Lokalnego (PRL) oraz Plan Rozwoju Instytucjonalnego (PRL).

• W PRL zdiagnozowano 6 kluczowych obszarów: gospodarczy, społeczny, środowiskowy, przestrzenny, inteligentne zarządzanie miastem oraz finansowanie rozwoju miasta. Przygotowano 37 projektów planowanych do realizacji przez najbliższe 3 lata, obejmujących zarówno kluczowe inwestycje dla Miasta Jasła, jak również wiele działań społecznych i edukacyjnych. 

• W ramach PRI określono działania zmierzające do bardziej efektywnego funkcjonowania urzędu, ściśle współpracującego z mieszkańcami.

• Zakres przygotowanych działań został ujęty w ramach projektu „Jasło-moje miasto, mój dom” złożonego o dofinansowanie w ramach EOG i NMF. Jasło ubiegało się o możliwe dofinansowanie w wysokości 10 mln euro. Teraz po zmniejszeniu wysokości środków (dla wszystkich wybranych 29 miast) do 3,5 mln euro, konieczne będzie dostosowanie zakresu projektu do otrzymanych funduszy.   

Pieniądze na rozwój polskich miast pochodzą ze specjalnej puli środków, które Norwegia, Islandia i Liechtenstein przyznały kilkunastu państwom Europy Środkowej i Południowej oraz krajom bałtyckim. W zamian za to te trzy kraje mają dostęp do rynku wewnętrznego Unii Europejskiej, mimo że nie są jej członkami.