Program Konferencji:

  • godz. 9.00 – 9.40 – briefing prasowy.
  • godz. 10.00 – Rozpoczęcie konferencji i przywitanie gości, Ryszard Pabian Burmistrz Miasta Jasła.
  • godz. 10.10 – Wdrażanie Programu Rozwój Lokalny finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmy Finansowego na lata 2014-2021 – Marcin Bogusz, główny specjalista w Departamencie Programów Pomocowych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej.
  • godz.  10.30 – Udział Związku Miast Polskich przy realizacji projektu – dr Tomasz Potkański, zastępca dyrektora Biura Związku Miast Polskich.
  • godz. 10.45 – Wizja i plany rozwojowe Jasła na 2024 rok– Ryszard Pabian, Burmistrz Miasta Jasła.
  • godz. 11.00 – Przedsięwzięcia realizowane w ramach projektu „Jasło – moje miasto, mój dom”– Małgorzata Adamska-Chmiel, zastępca burmistrza Jasła, koordynator projektu.
  • godz. 11.30 – PANEL DYSKUSYJNY: „Jasło na tle obecnych wyzwań stawianych przed samorządami

prelegenci:

dr Tomasz Potkański – Zastępca dyrektora Biura Związku Miast Polskich

dr hab. Stanisław Mazur – Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

Paweł Śliwowski – Kierownik Zespołu Strategii, Polski Instytut Ekonomiczny

Ryszard Pabian – Burmistrz Miasta Jasła

moderator: dr Krzysztof Głuc, ekspert współpracujący z miastem.

  • godz. 12.30 – Zakończenie konferencji, indywidulane rozmowy zaproszonych gości (catering).