Jasło – moje miasto, mój dom. Analiza diagnostyczna w ramach programu “Rozwój Lokalny” wdrażana ze środków: Europejskiego Obszaru Gospodarczego EOG na lata 2014-2021

152
Zdjęcie Urząd Miasta Jasła od frontu