Jasło – moje miasto, mój dom. Analiza diagnostyczna w ramach programu „Rozwój Lokalny” wdrażana ze środków: Europejskiego Obszaru Gospodarczego EOG na lata 2014-2021

219
Zdjęcie Urząd Miasta Jasła od frontu