37. rocznica wprowadzenia stanu wojennego

Patriotyczno-religijne uroczystości upamiętniające 37. rocznicę wprowadzenia w Polsce stanu wojennego odbyły się 13 grudnia br. w Jaśle. Ich zwieńczeniem było złożenie kwiatów pod tablicą pamiątkową poświęconą bł. ks. Jerzemu Popiełuszce na frontonie kościoła pw. św. Stanisława BM przy ul. Czackiego.

W planie jasielskich obchodów 13 grudnia, była przedpołudniowa konferencja naukowa poświęcona pamięci ofiar stanu wojennego w Zespole Szkół Budowlanych, zakończona koncertem pieśni o polskiej wolności oraz wieczorna msza św. w intencji ofiar stanu wojennego i oddanie im hołdu pod tablicą upamiętniającą bł. ks. Jerzego Popiełuszkę, legendarnego kapelana „Solidarności” i robotników.

Podczas mszy św. współcelebrowanej przez ks. Gerarda Stanulę i ks. Marka Jaworskiego, ten ostatni wygłosił homilię poświęconą dobru, w której wspomniał m.in. bł. ks. Jerzego, który – jak powszechnie wiadomo – życie poświęcił Bogu i walce ze złem, kierując się aż do męczeńskiej śmierci słowami listu św. Pawła do Rzymian (12.21) „Nie daj się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwyciężaj”.

Po delegacje, wśród których była Maria Kurowska, reprezentująca Zarząd Województwa Podkarpackiego oraz burmistrz Jasła Ryszard Pabian wraz z przewodniczącym Rady Miejskiej Jasła Henrykiem Rakiem i wiceprzewodniczącym RMJ Lechem Polakiem, złożyły kwiaty pod tablicą, przy której wartę honorową zaciągnęła młodzież z drużyny strzelców w Trzcinicy. Odczytano także list dotyczący m.in. stanu wojennego i panujących w tym czasie represji, nieobecnego na uroczystościach starosty powiatu jasielskiego, który był głównym organizatorem obchodów.

st