Jasielskie obchody 228. rocznicy Konstytucji 3 maja i święta Matki Bożej Królowej Polski

106

Patriotyczno-religijny charakter miały – jak zwykle – jasielskie obchody kolejnej rocznicy Konstytucji 3 maja. Rozpoczęła je uroczysta, koncelebrowana msza św. na rynku, a zakończył program artystyczny w Parku Miejskim.

Dzisiaj, jak Polska długa i szeroka, stajemy przy ołtarzu, aby Bogu dziękować za naszą Ojczyznę, aby zatroszczyć się o matkę – Polskę. W uroczystość Królowej Polski wspominany także 228 rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja. Stajemy przy ołtarzu na placu jasielskiego rynku, aby wyrazić miłość do Ojczyzny i podziękować Maryi za opiekę nad naszym narodem – mówił na wstępie ks. dziekan Zbigniew Irzyk, proboszcz jasielskiej fary, kolegiaty pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny.

Uroczystej liturgii przewodniczył i historyczno-patriotyczne kazanie wygłosił ks. dr Piotr Potyrała wicedyrektor diecezjalnej Caritas. Przypomniał on, że Polska od zarania dziejów związana jest z chrześcijaństwem i nawiązał do współczesności. Mówiąc m.in. o wejściu Polski do Unii Europejskiej, wspomniał o licznych wynikających z tego korzyściach, ale i o zagrożeniach. Przypomniał, że już Jan Paweł II, obecnie święty, ostrzegał Europę i Polskę przed odcinaniem się od chrześcijańskich korzeni, na których nasza cywilizacja się kształtowała. – Nam nie wolno zapomnieć o Bogu, o Maryi, o Polsce, choćby wokół krzyczano, że to wszystko to już przeżytek, że trzeba się za wszelką cenę dostosować do zachodniego modelu życia. (…) Chcemy iść z duchem czasu, chcemy korzystać z osiągnięć zjednoczonej Europy, ale nie chcemy zapominać o naszej tożsamości, o miłości do Ojczyzny, o wierze – tłumaczył ks. P. Potyrała.

Mszę świętą uświetnili: Miejsko-Kolejowa Orkiestra Dęta, chór „Misericordia” parafii pw. Chrystusa Króla w Jaśle, kilkadziesiąt pocztów sztandarowych oraz asysta harcerzy i uczniów klas mundurowych.

Po końcowym błogosławieństwie poseł Bogdan Rzońca odczytał list Marszałka Sejmu RP Marka Kuchcińskiego do uczestników uroczystości, a następnie wszyscy chętni – z ułanami na koniach i orkiestrą na czele – przeszli w patriotycznym pochodzie do Parku Miejskiego, zatrzymując się po drodze by oddać hołd twórcom Konstytucji 3 maja, pod tablicą upamiętniającą 220. rocznicę tego wydarzenia (przy ul. Kołłątaja). Przy parkowej glorietce, w strugach deszczu, który zaczął padać jeszcze podczas przemarszu z rynku, świętujący jaślanie odśpiewali hymn państwowy i wysłuchali okolicznościowego przemówienia burmistrza Jasła Ryszarda Pabiana oraz obejrzeli program artystyczny. W części artystycznej wystąpiła trójka recytatorów JDK: Katarzyna Lechowska, Jonatan Maciejowski i Michał Pakuła oraz dwójka przyjezdnych artystów: Marcin Żbik i Monika Gębala.

W uroczystościach wzięli udział pochodzący z Jasła parlamentarzyści, przedstawiciele wojewódzkich, powiatowych, miejskich i gminnych władz samorządowych, służb mundurowych, instytucji, stowarzyszeń i organizacji, starsi i młodsi mieszkańcy miasta, których nie zniechęciła do wspólnego świętowania deszczowa aura.

tekst i zdjęcia st