11 listopada 2019

Patriotyczno-religijny charakter miały – jak zwykle – jasielskie obchody Narodowego Święta Niepodległości. Na tegoroczne upamiętnienie 11 Listopada złożyły się: msza św. w intencji Ojczyzny w sanktuarium św. Antoniego, przemarsz z orkiestrą ulicami miasta i składanie kwiatów pod tablicami pamiątkowymi oraz uroczystości przy Grobie Nieznanego Żołnierza w Parku Miejskim.

Jak Polska długa i szeroka dzisiaj dziękujemy Bogu za dar wolności naszej Ojczyzny – mówił przed uroczystą mszą św. w kościele oo. Franciszkanów przewodniczący koncelebrze ks. dziekan Zbigniew Irzyk. Patriotyczne kazanie wygłosił franciszkanin o. Artur Zajchowski. Wspomniał w nim m.in. 6 osób, wskazywanych jako 6 ojców polskiej niepodległości, czyli: Józefa Piłsudskiego, Romana Dmowskiego, Ignacego Paderewskiego, Wincentego Witosa, Wojciecha Korfantego i Ignacego Daszyńskiego. – Dzisiaj – dzięki Bogu – nie musimy już walczyć z bronią w ręku w obronie ojczyzny. Współcześnie patriotyzm zobowiązuje nas do innych postaw praktykowanych codziennym życiem – mówił o. Zajchowski, zaznaczając, że dzisiejszy patriotyzm, to przede wszystkim: solidarność i sprawiedliwość społeczna, obrona wartości, na których stoi nasza ojczyzna, znajomość jej historii i stanowcza interwencja jeśli ktoś ją zakłamuje oraz świadomość, że jako naród jesteśmy spadkobiercami bardzo bogatego dziedzictwa. Ważny jest również patriotyzm lokalny, czyli znajomość regionu, z którego pochodzimy i w którym mieszkamy, a także aktywne włączanie się w życie swojej miejscowości.

Po zakończeniu liturgii uczestnicy obchodów z orkiestrą dętą z Osobnicy na czele przeszli ulicami: 3 Maja, Kołłątaja, Czackiego, Mickiewicza i Słowackiego do Parku Miejskiego, gdzie odegrany został hymn państwowy, odbył się apel pamięci, delegacje złożyły kwiaty na płycie Grobu Nieznanego Żołnierza, a starosta jasielski Adam Pawluś wygłosił okolicznościowe przemówienie.

Wśród licznych uczestników tegorocznych uroczystości były jasielskie parlamentarzystki: poseł Maria Kurowska i senator Alicja Zając, reprezentanci samorządów różnych szczebli, przedstawiciele kombatantów, miejskich i powiatowych służb mundurowych, organizacji społecznych, stowarzyszeń, szkół, instytucji, zakładów pracy.