Strona główna Jasielska Strefa Usług Publicznych

Jasielska Strefa Usług Publicznych

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2007 – 2013.

  • Wartość projektu: 1 107 169,40 PLN
  • Kwota dofinansowania: 996 452,46 PLN
  • Okres realizacji: 12.2012 r. – 12.2014 r.
  • Partnerzy projektu: Powiat Jasielski oraz wszystkie gminy powiatu

Zakres projektu:

  • opracowanie Zintegrowanej Strategii Świadczenia Usług Publicznych,
  • utworzenie forum obywatelskiego na rzecz jakości usług publicznych – Jasielska Agora,
  • opracowanie diagnoz w zakresie jakości świadczonych usług publicznych oraz kapitału intelektualnego gmin powiatu jasielskiego,
  • ekspertyza w zakresie możliwości zwiększenia roli podmiotów zewnętrznych oraz wdrożenia partnerstwa publiczno-prywatnego w realizację usług publicznych,
  • ekspertyza w zakresie optymalizacji zabezpieczenia energetycznego gmin powiatu jasielskiego,
  • opracowanie koncepcji Jasielskiego Intranetu.
Szczegółowe informacje o Projekcie znajdują się na stronie internetowej Jasielskiej Strefy Usług Publicznych – www.strefajaslo.pl
Rozmiar czcionek
Tryb czytania