Strona główna Janusz Rak

Janusz Rak

Urodzony 13 czerwca 1957 roku w Jaśle. Absolwent Szkoły Podstawowej nr 2 im. Marii Konopnickiej i Liceum Ogólnokształcącego nr 14 im. S. Leszczyńskiego.

W liceum szczególnie interesował się astronomią. Był uczestnikiem Centralnej Olimpiady Astronomicznej. Studiował na Politechnice Rzeszowskiej na Wydziale Mechanicznym. Ukończył ją z tytułem magistra inżyniera, specjalizacji budowy samolotów.

Pracę podjął w Wytwórni Sprzętu Komunikacyjnego w Mielcu, w Ośrodku Badawczo Rozwojowym. Pracował tam w latach 1982 – 1983. Specjalizował się w obliczaniu wytrzymałości samolotów rolniczych. Po odbyciu w latach 1983-1984 służby wojskowej w Technicznej Szkole Wojsk Lotniczych w Zamościu przeniósł się do Krosna do Wytwórni Sprzętu Komunikacyjnego i w latach 1984-1985 nadzorował w Biurze Konstrukcyjnym produkcję lotniczą. W 1985 r. rozpoczął pracę w Ośrodku Badawczo Rozwojowym ERG, gdzie w Biurze Konstrukcyjnym projektował maszyny do przetwórstwa tworzyw sztucznych. W 1993 r. przeniósł się do Biura Konstrukcyjnego Zakładów Tworzyw Sztucznych „Gamrat”.

 

W roku 1994 został wybrany przez Radę Miejską Jasła na Burmistrza Miasta Jasła. Na stanowisku pozostał do lipca 1997 roku. Po przedstawieniu sprawozdania z wykonania budżetu za 1996 rok, Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej Jasła postanowiła wystąpić z wnioskiem o nie udzielenie Zarządowi Miasta absolutorium za 1996r. Sprawa ta rozpatrywana była przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Rzeszowie. Uznała ona decyzję Komisji Rewizyjnej za bezpodstawną, gdyż wykonanie budżetu w kwotach globalnych było prawidłowe. Mimo to Rada Miejska podtrzymała swą wcześniejszą decyzję o nie udzieleniu Zarządowi Miasta absolutorium. Było to równoznaczne z wszczęciem procedury odwołania dotychczasowego Zarządu. Burmistrz uznał, iż możliwości dalszej współpracy z Radą zostały wyczerpane i na posiedzeniu w dniu 5 czerwca 1997 r. złożył rezygnację. Na stanowisku pozostał do dnia 4 lipca 1997 r. Po rezygnacji powrócił do pracy w ZTS „Gamrat”. W zakładzie tym pracuje do dnia dzisiejszego w Dziale Eksportu.

Prywatnie Janusz Rak jest żonaty; żona Małgorzata. Ma troje dzieci: Kacper, Paulina, Michał. Interesuje się wszystkim, co ma jakikolwiek związek z lotnictwem. Posiada dużą bibliotekę poświęconą lotnictwu. Jest zapalonym modelarzem. Buduje modele plastikowe i bierze udział w wystawach modelarskich. Piastował godność prezesa IPMS Polska (polskiego oddziału światowej organizacji modelarstwa plastikowego). Ponadto interesuje się polityką literaturą i muzyką.

Newsletter

Wpisz się na listę mailingową, aby otrzymywać najnowsze informacje.
SUBSKRYBUJ
Zapisanie się do Newslettera oznacza akceptację zgody na przetwarzanie danych osobowych, którym administratorem jest Miasto Jasło, reprezentowane przez Burmistrza Miasta Jasła, z siedzibą przy ul. Rynek 12, 38-200 Jasło.
close-link
Skip to content