Strona główna Janusz Rak

Janusz Rak

Urodzony 13 czerwca 1957 roku w Jaśle. Absolwent Szkoły Podstawowej nr 2 im. Marii Konopnickiej i Liceum Ogólnokształcącego nr 14 im. S. Leszczyńskiego.

W liceum szczególnie interesował się astronomią. Był uczestnikiem Centralnej Olimpiady Astronomicznej. Studiował na Politechnice Rzeszowskiej na Wydziale Mechanicznym. Ukończył ją z tytułem magistra inżyniera, specjalizacji budowy samolotów.

Pracę podjął w Wytwórni Sprzętu Komunikacyjnego w Mielcu, w Ośrodku Badawczo Rozwojowym. Pracował tam w latach 1982 – 1983. Specjalizował się w obliczaniu wytrzymałości samolotów rolniczych. Po odbyciu w latach 1983-1984 służby wojskowej w Technicznej Szkole Wojsk Lotniczych w Zamościu przeniósł się do Krosna do Wytwórni Sprzętu Komunikacyjnego i w latach 1984-1985 nadzorował w Biurze Konstrukcyjnym produkcję lotniczą. W 1985 r. rozpoczął pracę w Ośrodku Badawczo Rozwojowym ERG, gdzie w Biurze Konstrukcyjnym projektował maszyny do przetwórstwa tworzyw sztucznych. W 1993 r. przeniósł się do Biura Konstrukcyjnego Zakładów Tworzyw Sztucznych „Gamrat”.

 

W roku 1994 został wybrany przez Radę Miejską Jasła na Burmistrza Miasta Jasła. Na stanowisku pozostał do lipca 1997 roku. Po przedstawieniu sprawozdania z wykonania budżetu za 1996 rok, Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej Jasła postanowiła wystąpić z wnioskiem o nie udzielenie Zarządowi Miasta absolutorium za 1996r. Sprawa ta rozpatrywana była przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Rzeszowie. Uznała ona decyzję Komisji Rewizyjnej za bezpodstawną, gdyż wykonanie budżetu w kwotach globalnych było prawidłowe. Mimo to Rada Miejska podtrzymała swą wcześniejszą decyzję o nie udzieleniu Zarządowi Miasta absolutorium. Było to równoznaczne z wszczęciem procedury odwołania dotychczasowego Zarządu. Burmistrz uznał, iż możliwości dalszej współpracy z Radą zostały wyczerpane i na posiedzeniu w dniu 5 czerwca 1997 r. złożył rezygnację. Na stanowisku pozostał do dnia 4 lipca 1997 r. Po rezygnacji powrócił do pracy w ZTS „Gamrat”. W zakładzie tym pracuje do dnia dzisiejszego w Dziale Eksportu.

Prywatnie Janusz Rak jest żonaty; żona Małgorzata. Ma troje dzieci: Kacper, Paulina, Michał. Interesuje się wszystkim, co ma jakikolwiek związek z lotnictwem. Posiada dużą bibliotekę poświęconą lotnictwu. Jest zapalonym modelarzem. Buduje modele plastikowe i bierze udział w wystawach modelarskich. Piastował godność prezesa IPMS Polska (polskiego oddziału światowej organizacji modelarstwa plastikowego). Ponadto interesuje się polityką literaturą i muzyką.

Rozmiar czcionek
Tryb czytania